Caravan Import Weering

Caravan Import Weering

Betrouwbaarheid, een breed en zeer goed aanbod, competatieve modellen en prijzen en een snelle levertijd. 

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Caravan Import Weering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Caravan Import Weering en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Caravan Import Weering verstrekt. Caravan Import Weering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw e-mailadres
uw IP-adres

 

WAAROM CARAVAN IMPORT WEERING DE GEGEVENS NODIG HEEFT
Caravan Import Weering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Caravan Import Weering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

 

HOE LANG CARAVAN IMPORT WEERING DE GEGEVENS BEWAART
Caravan Import Weering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN
Caravan Import Weering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Caravan Import Weering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Caravan Import Weering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@caravan-import-weering.nl. Caravan Import Weering zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN
Caravan Import Weering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Caravan Import Weering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van door Caravan Import Weering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Caravan Import Weering op via info@caravan-import-weering.nl.

https://www.caravan-import-weering.nl/ is een website van Caravan Import Weering. Caravan Import Weering is als volgt te bereiken:

Postadres:

Industrieweg 21
7844 NV Veenoord

Vestigingsadres:

Industrieweg 21
7844 NV Veenoord

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59469196

Telefoon: 06 10 358 172

E-mailadres: info@caravan-import-weering.nl

 

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Caravan Import Weering behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Op afspraak mogelijk

Openingstijden

Onze merken caravans

Modellen